ข่าวสมัครงาน/สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครอาจารย์

 
  

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การศึกษาขั้นต่ำจบปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) และ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 

** ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่าน : 1,964ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 26 ก.ค. 2560, 22:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง